Good Herbs

Zavádzanie osvedčených postupov a nových metód pre odborné vzdelávanie v oblasti spracovania bylín pre potraviny a doplnky stravy.

Informácia

Liečivé a aromatické rastliny sú ponúkané v širokej škále výrobkov na trh, ako napr.: rastlinné výťažky, tradičné bylinné lieky, liečivá, homeopatické, liečivé a bylinné čaje, doplnky stravy, koreniny a kuchynské byliny, vône a parfumy, kozmetika a starostlivosť o telo , potraviny a nápoje, zložky potravín, arómy a esencie / osviežovače vzduchu / farbivá, atď. Obrovský dopyt po bylinkách vedie k enormnému obchodu s bylinami od miestnej až po medzinárodnú / európsku úroveň.

Trh EÚ je hlavným trhom pre farmaceutické látky, ktorý pokrýva 36% svetovej produkcie. Asi 2000 druhov sú používané v rámci EÚ na liečebné účely; medzi hlavné obchodné trhy patrí Nemecko - hlavný dovozca, spracovateľ a obchodník s liečivými rastlinami, ďalej sú to Francúzsko a Taliansko. Z krajín východnej Európy je to Poľsko, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko a Rumunsko - asi 1200-1300 druhov sa zbiera z voľnej prírody a iba 130 druhov sa pestuje v krajinách EÚ. Španielsko má vzrastajúci dopyt po liečiv rastlinného / prírodného pôvodu, pričom je samé významným výrobcom liečivých a aromatických rastlín. V Portugalsku a na Slovensku sú bylinky stále relevantné.

V súvislosti s rozvojom tohto trhu , bezpečnosť potravín musí byť zaistená proti mnohým nebezpečenstvá, ktoré sa môžu objaviť v celom potravinovom reťazci , ako napr.: chemické kontaminanty pochádzajúce z výrobného prostredia a mikrobiologickej kontaminácie . Ku kontaminácia môže dôjsť aj pri spracovaní potravín, v prípade ak nie je správne dodržiavaná správna výrobná prax. Pohyb bylín vrámci potravinového reťazca je veľmi dynamický proces, pokiaľ ide o právne predpisy, nové vedecké dôkazy a nové vedomostí , ktoré musia byť oznámené všetkým zúčastneným stranám .

Pozdĺž tohto reťazca je potrebné vziať do úvahy 3 druhy produktov - koreniny, prírodné potravinové ochucovadlá a potravinové doplnky. Okrem uvedeného delenia, možno rozdeliť bylinné výrobky do 2 skupín: korenia a prírodné ochucovadlá v jednej skupine a potravinové doplnky ako druhá skupiny. Ak sú pre prvú skupinu charakteristické problémy súvisiace s bezpečnosťou potravín s ohľadom na kontamináciu potravín, druhá skupina má ďalšia dôležitá aspekty ako napr.: autentickosť druhu, sekundárne metabolity, stability, toxické látky, ďalšie zmiešanie a falšovanie.

Ciele

Hlavným cieľom projektu je vzdelávať , trénovať, informovať a šíriť najnovšie / nové vedecké dôkazy , platné právne predpisy , hygienické predpisy , rovnako ako najlepšie výrobné postupy spracovania bylín s cieľom zabezpečiť kvalitu, bezpečnosť, nutričnú a funkčnú kvalitu pre potraviny a potravinové doplnky . Týmto prístupom prispejeme k zvýšeniu možností profesijného rozvoja a k zvýšeniu odbornej spôsobilosti, k spolupráci a konkurencieschopnosti .

Z dôvodov získania najvhodnejších poslucháčov a využitie najvhodnejšieho vzdelávacieho prístupu boli prijaté nasledovné špecifické ciele:

  • • Organizácia: vyhľadanie nejlepších praktík pre vzdelávanie/tréning a analýza aktuálneho obsahu v 3 doménach: koreniny, prírodné ochucovadlá a potravinové doplnky;
  • Motivácia: stimulácia záujmu dospelých a motivácia pre kontinuálne vzdelávanie , zvýšenie predchádzajúcich znalostí , nové informácie , nové zručnosti a kompetencie;
  • • Adaptácia: adaptácia tréningových metód pre rozličné kategórie poslucháčov –zamestnanci firiem, neziskové organizácie, dospelí z mestskýcha mimomestských oblastí , ľudia z rozličných socio-ekonomických a kultúrnych prostredí, dospievajúci a seniori pracujúci v oblasti bylín;
  • Inovácia: využiť tvorivé myslenie trénerov pre dizajn kurzov dodať výučby - pomocou akademických odborníkov / výskumných pracovníkov ako trénerov a objavovať najviac inovatívne spôsoby / metódy výučby a efektívne učenie ; inovačnej stratégie / prístupy / a didaktické postupy ,
  • • Zapojenie: zapojenie dospelých študentov spoločného vzdelávania a praktických demonštrácií so smerovaním na získanie nových vzdelavacých príležitostí pre vhodnú spracovateľskú prax (vzdelávacie príučky, využitie sociálnych médií on-line vzdelávanie; rozvoj kompetencií v IKT);
  • • Zatraktívnenie: tréning bude navrhnutý a vyvinutý inšpiratívne – s cieľom , aby bol prístupný, zaujímavý, atraktívny, zábavný pre účastníkov s využitím demonštrácií, obrázkov, videí, výmenu skúseností;
  • Orientácia: čeliť zmenám / prispôsobiť sa novým výzvam , zlepšovanie jednotlivých variantov / úrovní kvalifikácia / pozícii v organizácii , rozvoj nových právomocí podľa potrieb študentov , ako aj nové pravidlá a regulácie v súlade s platnými právnymi predpismi .

Cieľové skupiny: dospelí študenti, študenti, profesori, učitelia, tréneri a zamestnanci zapojených inštitúcií.

Výsledky

Kĺúčové výsledky projektu budú prezentované počas implementácie projektu a zahŕňajú:

Správa o analýze aktuálneho obsahu v oblasti spracovania bylín za každú zapojenú krajinu s jednotnou integrovanou správou. Uzávery zo správ budú základom pre špecifikáciu kurzov.

Curriculum on herbs processing for food spices, natural food ingredients and food supplements.

Training kits: learning/training kits will consist in 3 courses in herb processing according to those 3 main parts of the curriculum already established and also a training guide for future trainers.

  • Introduction to the Project and Module 1.
  • Introduction to the Module 2.
  • Introduction to Module 3.

e-Good Herbs platform: an e-platform will be built after completion of the courses in order to have much more impact to the chosen target groups.

Osnova, kurzy a tréningové materiály pre cieľové skupiny.

Dokumenty

Relevantné dokumenty a správy budú pridávané do tejto sekcie počas implementácie projektu.

Kontakt

Použite, prosím doleuvedený formulár na kontaktovanie projektového tímu.